Actes

Nom de l'acte

Febrer 2016

Octubre 2015

28/10/2015
18:30h - 20:00h
21/10/2015
18:30h - 20:00h
El procés de selecció de directors a debat

Quines estratègies es podrien implementar en els centres públics que tenen vacants reiterades de direcció?