JORNADA: El com, el què i el per a què de l’avaluació de l’alumnat: evidències i propostes

JORNADA: El com, el què i el per a què de l’avaluació de l’alumnat: evidències i propostes

Sovint associem l’avaluació de l’alumnat a la valoració que el professorat fa dels seus nivells competencials al final d’un període més o menys ampli (unitat didàctica, semestre o curs), sigui a través de proves escrites, exàmens orals, treballs individuals o activitats grupals, entre d’altres instruments. Sempre des d’un plantejament qualificador i finalista.

Tanmateix, fa temps que des de diferents corrents pedagògiques s’aposta per un altre tipus d’avaluació. Es parla aleshores d’avaluació contínua, de coavaluació i autoavaluació, d’avaluació facilitadora i autoreferenciada o, més genèricament, o d’avaluació formativa. Rere aquests replantejaments es troba la voluntat de fer de l’avaluació i el feedback un recurs per al progrés i la millora dels aprenentatges. I és en aquest context que s’elaboren (o reelaboren) metodologies i eines d’avaluació i regulació com les rúbriques, els portafolis o les bases d’orientació. 

A ningú se li escapa, però, que unes i altres funcions, usos i instruments avaluatius estan actualment cridats a conviure en el dia a dia de les escoles i la pràctica docent. Avaluació formativa, sumativa, diagnòstica, finalista, estandarditzada o adaptada, interna o externa, normativa o autoreferenciada, qualificadora o facilitadora, etc., com es poden complementar? Com alinear-les amb un objectiu de millora dels aprenentatges? I amb un objectiu de rendició de comptes? Quines avaluacions funcionen millor per valorar i estimular els diferents tipus de competències (cognitives, socioemocionals, metacognitives) Pot l’avaluació diagnòstica estandarditzada alimentar l’avaluació formativa, i viceversa?     

La finalitat d’aquesta jornada és donar resposta a aquests interrogants. Amb aquest propòsit, comptarem amb la presència de Janet Looney, que oferirà la ponència marc de l’acte. La jornada inclourà la presentació de l’article “És l’avaluació un mecanisme de millora del rendiment escolar?” (Què funciona en educació, 10), elaborat per Sheila González, així com diferents contribucions i espais de debat al voltant d’aquests temes.

 

PROGRAMA

9.00 - 09.30 h SESSIÓ D'OBERTURA

 • Marc Balaguer, Director de l'Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques
 • Ismael Palacín, Director de la Fundació Jaume Bofill

09.30 - 11.00 h. PRESENTACIONS. EL COM, EL QUÈ I EL PER A QUÈ DE L'AVALUACIÓ DE L'ALUMNAT

Presenta: Núria Comas

 • Com integrar les avaluacions formatives i sumatives dins d'un mateix sistema d'avaluació de l'alumnat? Janet Looney, Directora del European Institute of Education and Social Policy
 • El feedback formatiu: quines estratègies són més efectives, per a què i per a qui? Sheila González, recercadora de la Universitat Autònoma de Barcelona

11.00 - 11.30 h. PAUSA – CAFÈ

11.30 - 13.00 h. TAULA DE DEBAT 1. AVALUAR PER APRENDRE: EXPERIÈNCIES I REFLEXIONS

Modera: Mònica Nadal (Fundació Jaume Bofill)

 • Xarxa de Competències Bàsiques i avaluació. Àngel Domingo, Subdirector general d'Innovació, Formació i Orientació, Departament d'Ensenyament
 • Instruments de regulació i feedback qualitatiu. Neus Sanmartí, Universitat Autònoma de Barcelona
 • La implicació de les famílies en l'avaluació formativa. Director/a de centre
 • Les TIC i l'avaluació formativa. Director/a de centre

TAULA DE DEBAT 2. LES PROVES EXTERNES: MÉS ENLLÀ DE L'AVALUACIÓ DIAGNÒSTICA

Modera: Miquel Àngel Alegre (Fundació Jaume Bofill)

 • Com apropar l'avaluació diagnòstica a l'avaluació formativa, i viceversa. Joan Mateo, President del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu
 • Limitacions i potencialitats de les proves diagnòstiques per a la millora dels aprenentatges. Xavier Chavarria, Inspector en cap de Barcelona
 • Com afrontar i utilitzar les proves diagnòstiques en un sentit formatiu. Director/a de centre
 • Què pot aportar la recerca amb dades estandarditzades a la millora dels centres i del sistema? Investigador/a

13.00 - 13.45 h. DIÀLEG. EL FUTUR DE L'AVALUACIÓ

Intervinents:

13.45 - 14.00 h. CLOENDA

 • Representació del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
 • Frederic Udina, President del Consell Rector de l'Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques

La jornada s’adreça a totes aquelles persones i institucions vinculades al món educatiu i/o interessades a conèixer els límits i les potencialitats de les diferents formes d’avaluació de l’alumnat: administració educativa, equips directius i docents dels centres educatius, AMPA i estudiants, recercadors i recercadores, etc.

La Fundació Jaume Bofill col·laborem amb Ivàlua per a la realització d’aquesta jornada en el marc del projecte ‘Què funciona en educació?’

La presentació es podrà seguir en directe per streaming a través del web de la Fundació Jaume Bofill, i també via Twitter @FundacioBofill i @Ivalua_Cat amb el hashtag #EduEvidències.

Anima’t i inscriu-te a l’acte!

Accés lliure i gratuït.

Projecte
Aliances
Informació relacionada