Avís legal

Avís legal

INFORMACIÓ GENERAL

En compliment de la Llei de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, i altra legislació complementària, s’informa que el lloc web www.fbofill.cat és propietat i responsabilitat de la Fundació Jaume Bofill, amb domicili social al carrer Provença núm. 324 (08037 Barcelona, Estat espanyol), amb  CIF núm. G08241036, inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 159, amb número de telèfon +34 93 458 87 00 i correu electrònic de contacte fbofill@fbofill.cat 

1. Condicions d’ús del lloc web

L’accés al nostre lloc web per part de l’usuari és gratuït i està condicionat a la lectura prèvia i acceptació íntegra, expressa i sense reserves d’aquest Avís Legal, Termes i Condicions i Política de Privadesa, vigents en el moment de l’accés, que demanem que llegiu detingudament. VEURE MÉS

2. Drets de propietat intel·lectual

L’estructura i totalitat dels continguts d’aquest lloc web (incloent-hi, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, tots els elements que configuren el disseny i l’aparença visual, la imatge gràfica i altres estímuls sensorials, l’arquitectura de la informació i l’organització de les pàgines web que formen el lloc web, com ara els textos, software, scripts, imatges, gràfics, fotos, sons, música, vídeos, funcionalitats interactives i similars, i les publicacions, marques, logotips i/o signes distintius, així com qualsevol altre element protegit) són propietat de la Fundació Jaume Bofill, s’han llicenciat a la mateixa o, en tot cas, l’ús que es realitza dels mateixos està expressament autoritzat pels seus titulars. 

Els continguts referits estan protegits per drets exclusius de propietat intel·lectual i industrial que queden íntegrament reservats en exclusiva en favor dels seus titulars respectius. A no ser que s'indiqui explícitament el contrari, l'usuari disposa únicament d'un dret d'ús privat, no exclusiu, intransferible i revocable en qualsevol moment destinat exclusivament a la finalitat de gaudir de la navegació pel lloc web (inclòs l’accés i la descàrrega de documentació de tercers) d'acord amb el present Avís Legal i amb qualssevol altre document o legislació vigent que li sigui aplicable. L'accés o ús del lloc web no confereix a l'usuari cap dret sobre els seus continguts protegits per Llei, per el que en cap cas no s'entendrà que l'accés i navegació pel lloc web impliqui cap renúncia, transmissió, llicència o cessió total o parcial dels drets reservats esmentats.

Qualsevol ús o acte d’explotació, total o parcial i amb independència del mitjà empleat, dels continguts o elements esmentats del lloc web requereix  l'autorització prèvia, expressa i per escrit de la Fundació Jaume Bofill o, si escau, del titular dels drets corresponents; en cas contrari l'usuari infractor assumeix totes les responsabilitats directes o indirectes que poguessin derivar-se’n. Tanmateix, les referències a noms i marques comercials o registrades, logotips i altres signes distintius, ja siguin titularitat de Fundació Jaume Bofill  o de terceres empreses, porten implícita la prohibició sobre el seu ús sense l'autorització prèvia, expressa i escrita de Fundació Jaume Bofill  o dels seus legítims propietaris. 

No obstant l’anterior, és desig de la Fundació Jaume Bofill aconseguir la màxima difusió dels continguts propis allotjats en aquest lloc web. Per això, la pràctica totalitat dels llibres, vídeos i documents editats i/o produïts per la Fundació Jaume Bofill es distribueixen sota una llicència Creative Commons de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0, la qual cosa s’indica, si és el cas, en la descripció de l’obra en qüestió (llibre, vídeo, documents de treball, etc). La llicència anterior permet la lliure reproducció, distribució i comunicació pública de les obres sempre que se'n reconegui l’autoria i es respectin estrictament les condicions expressament previstes en la llicència, a la qual s’accedeixi a través del següent link http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/legalcode.ca, que no permet en cap cas l’ús comercial dels obres ni la transformació de les obres i, en general, qualsevol ús de l'obra diferent del que autoritza expressament aquesta llicència. Tots aquells drets no concedits queden expressament reservats. La Fundació Jaume Bofill no assumirà cap responsabilitat que es pugui derivar de qualsevol alteració o manipulació d’aquest lloc web per part de tercers.

3. Enllaços de tercers 

Finalment i dins del marc de difusió dels continguts oferts des del lloc web, queda expressament autoritzat l’establiment per part de tercers d’enllaços al lloc web de la Fundació Jaume Bofill. En tot cas, els enllaços establerts per tercers hauran de permetre saber a l’usuari que accedeix al lloc web de la Fundació Jaume Bofill  i hauran de fer visible necessàriament en el seu navegador l’URL corresponent a aquest lloc web. VEURE MÉS

 4. Enllaços a tercers 

Aquest lloc web també conté enllaços o hiperenllaços que condueixen a altres pàgines web gestionades per tercers aliens a la nostra organització. La presència d’enllaços en el lloc web té una finalitat merament informativa i en cap cas no suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre aquests enllaços. La Fundació Jaume Bofill no pot garantir el contingut o les informacions que es recullin en les pàgines web esmentades ni la seva veracitat o actualització i, en conseqüència, la Fundació Jaume Bofill queda eximida de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota mena que es puguin derivar de la utilització de pàgines web alienes al nostre lloc web. 

5. Butlletins informatius, publicacions i altres documents 

Si facilita les seves dades de contacte al formulari corresponent del lloc web www.fbofill.cat podrà rebre el butlletí de la Fundació Jaume Bofill amb informació sobre els pròxims actes, publicacions, vídeos i notícies d'actualitat, de forma totalment gratuïta. VEURE MÉS

6. Preus 

Els serveis d’informació i publicacions oferts per la Fundació Jaume Bofill mitjançant el seu lloc web públic i l’enviament de butlletins periòdics per correu electrònic són gratuïts per a qualsevol usuari que ho desitgi. No obstant això, hi ha serveis d’altres webs relacionats que poden estar enllaçats amb aquest lloc web que disposen de la seva pròpia política de preus.

7. Disponibilitat

La gran majoria d’informació es trobarà disponible on-line a la pròpia pàgina. No obstant això l’enviament dels butlletins es farà via correu electrònic periòdicament. 

Si bé la Fundació Jaume Bofill realitza els seus millors esforços per tenir actualitzats i disponibles els serveis d’informació i les publicacions al seu lloc web, en ocasions és possible que determinades informacions i documents no es trobin accessibles.

8. Responsabilitat de la Fundació Jaume Bofill

www.fbofill.cat, també els seus continguts o elements, estan subjectes a constant evolució, per la qual cosa la Fundació Jaume Bofill es reserva el dret de modificar-los, ja sigui totalment o parcial, en qualsevol moment i sense previ avís. Els continguts referits estan protegits per drets exclusius de propietat intel·lectual i industrial que queden reservats en exclusiva en favor dels seus titulars respectius.

POLÍTICA DE PRIVADESA

La Fundació Jaume Bofill vol ser profundament respectuosa amb el dret de les persones a preservar la seva intimitat i privacitat i per això acompleix amb el que disposen la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. La Fundació Jaume Bofill ha adoptat les mesures tècniques i organitzaves necessàries per evitar l'alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzats de les seves dades personals, complint així amb el que estableix el Reial Decret 1720/2007, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal. VEURE MÉS

A. Consentiment exprés per comunicacions electròniques i per a la cessió i la transferència internacional de dades

B. Consentiment exprés per a l'ús de la seva imatge personal o familiar, si vostè facilita fotografies, enregistraments de veu i/o vídeos personals o vol permetre que la seva imatge serveixi per a finalitats promocionals de la Fundació

C. Revocació de Consentiment i altres drets respecte de les dades personals de l'usuari

POLÍTICA DE COOKIES

9. Actualitzacions i modificacions de l’Avís Legal, dels Termes i Condicions i de la  Política de Privadesa

La Fundació Jaume Bofill es reserva el dret de modificar el present text legal lliurement i en qualsevol moment, ja sigui en funció de les exigències normatives, per adaptar-lo a les instruccions dictades per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per exemple, o als canvis tecnològics o organitzatius de la mateixa Fundació Jaume Bofill, o per qualsevol altra causa, sense que sigui requisit previ l'acceptació expressa per part de l'usuari, entenent-se tàcitament acceptades pel mateix les modificacions introduïdes en el cas que continuï accedint al lloc web a partir de la data de publicació de les referides modificacions. Li recomanem que, si és del seu interès, guardi còpia d'aquest document, ja que la  Fundació Jaume Bofill  no arxivarà aquesta versió i no l'oferirà de forma accessible al lloc web un cop s'hagin fet modificacions. 

10. Miscel·lània

Si qualsevol clàusula inclosa en el present Avís Legal fos declarada totalment o parcialment nul·la o ineficaç, subsistirà íntegrament tota la resta. Totes les clàusules han de ser interpretades de forma independent i autònoma; En cas que una de les estipulacions hagi estat declarada nul·la per sentència judicial o resolució arbitral ferma, la resta no es veuran afectades. En aquest cas, haurà de substituir-se la clàusula afectada per una que preservi els efectes perseguits.

Els encapçalaments de les diferents clàusules són només informatius i no afecten, qualifiquen o amplien la interpretació del text legal.

El no exercici o execució per part de Fundació Jaume Bofill de qualsevol dret o disposició continguda en el present text legal no constituirà una renúncia al text, excepte reconeixement i acord per escrit.

11. Legislació 

El present text legal es regeix per la normativa espanyola vigent que li és d'aplicació. L’usuari accepta que la versió redactada en català d’aquest document prevaldrà sobre qualsevol versió en un altre idioma.

Barcelona, 7 de novembre de 2014