Baròmetre de l'educació a Catalunya

 

El més important és no deixar de fer-se preguntes. (Albert Einstein)

Estem vivint en un entorn de continu canvi, que també està arribant al món de l'educació. Aquests canvis requereixen que es tinguin en compte les opinions i percepcions de tots aquells implicats en educació. Per davant tenim reptes com: estaran els nostres infants i joves preparats perquè els vagi bé a la vida? Quins són els dos principals problemes del sistema educatiu per als mestres, pares i mares? Se senten, uns i altres, preparats per educar les noves generacions?

A la Fundació Jaume Bofill no hem deixat de fer-nos preguntes per tal de millorar l’educació del nostre país. Les respostes ens han portat al debat, a trobar solucions i sobretot a aprendre moltes coses que compartim amb la comunitat educativa. Ara volem obrir les nostres reflexions a la societat creant un nou projecte: El Món de l'Edu.

Un projecte que vol copsar prioritats i percepcions, valoracions i sensibilitats sobre l’educació del país. El Món de l’Edu ens farà preguntar moltes coses, i amb les respostes de tothom crearem continguts interessants, sabrem el que opinen els diferents col·lectius implicats en educació, generarem experiències educatives i, sobretot, amb els resultats crearem un baròmetre públic que posarà sobre la taula els temes que més preocupen, per millorar l’educació.

Si els nostres infants i joves s’ho pregunten tot com a base del seu aprenentatge, per què no fem nosaltres el mateix?

Benvinguts al món de l’Edu.

Coordinadora de projectes
Directora de recerca
Aliances