desigualtats socials

Projectes 5

L'alta mobilitat social entre pares i fills del període 1955-2005 així com el paper clau de l'educació per afavorir el moviment de classes contrasta amb les dades 2003-2009, a on s'evidencia el fre a la mobilitat social, l'empobriment i la vulnerabilització.

El Panel de Desigualtats Socials a Catalunya (PaD) és una enquesta que des del 2001 i fins el 2012 permet una mirada única sobre la realitat de Catalunya pel seu caràcter longitudinal a una mostra panel.