Edcamp

Projectes 1

Edcamp és un moviment viral d’aprenentatge docent que en basa en la celebració de trobades autogestionades, gratuïtes i obertes a tothom amb la finalitat de compartir aprenentatges i inquietuds sobre temes educatius. Les trobades permeten desenvolupar-se personal i professionalment per transformar l’educació

Actes 2

Nou impuls al moviment edcamp!
14/04/2018
09:00h - 18:00h

 

 

Com superar les resistències i garantir la qualitat
16/02/2017
18:00h - 19:00h

Acte exclusivament en línia