política educativa

Projectes 9

La crida Comunitats que Eduquen vol detectar iniciatives comunitàries que apostin pel treball i lideratge col·laboratiu entre diversos actors (es

El projecte Què funciona en educació? es proposa revisar les evidències generades per la recerca rigurosa al voltant de les intervencions i polítiques que milloren els aprentatges a fi d'informar el disseny de les polítiques educatives.