Fundació Institut PACIS

 

A finals de 1971, la constitució de l’Assemblea de Catalunya fa créixer la tensió política del moment. L’11 de novembre de 1971, la Brigada Político Social registra les oficines de la Fundació Jaume Bofill, amb la detenció i el judici del seu director Fèlix Martí i alguns empleats. Els fets aconsellen separar el gruix de la dotació fundacional; iniciant-se la gestació de la Fundació Institut Pacis.

El 28 d’octubre de 1973 es crea la Fundació Institut PACIS com a fundació eclesiàstica. Així doncs, sota aquesta forma legal, més tolerada dins el marc normatiu del moment, la Fundació Institut Pacis s’encarregarà de finançar les activitats que desenvolupa la Fundació Jaume Bofill.

Finalitzada la dictadura i un cop restablerta la democràcia, el 3 de juny de 1977 es refunda la Fundació Institut PACIS, aquesta vegada com a fundació civil-privada, amb Teresa Roca Formosa i Josep Maria Vilaseca Marcet com a fundadors, i amb una nova aportació patrimonial; ampliant així els mitjans econòmics posats a disposició de la Fundació. Des d’aquell mateix any, s’estableix la seu social de la Fundació a Barcelona, al Passeig de Gràcia, 77, principal, fins al desembre de 2006, quan es trasllada la seva ubicació a la actual seu del carrer de Provença, 324.

La Fundació Institut PACIS ha estat, fonamentalment, un instrument de finançament de la Fundació Bofill i d’altres entitats o persones amb finalitats semblants, tal i com determinava l’objecte fundacional, que es definí així: “Ajudar al finançament de les institucions culturals de Catalunya que acreditin tenir-ne necessitat i que es proposin elevar el nivell cultural del país per tal d’aconseguir la pau entre els homes i els pobles”.

Per a més informació podeu consultar l'Auditoria del 2016, 2015 i 2014.

 

Director de la Fundació PACIS
Comptable