En directe

El lideratge dels centres educatius

23/11/2017 - 18:00

L'evidència recent indica que els líders dels centres educatius juguen un paper rellevant en la millora dels processos d’aprenentatge i els resultats acadèmics de l’alumnat. Dotar els centres d'equips directius i de models de lideratge efectius, entenent com a tals aquells conduents a millores, entre d’altres, en els resultats acadèmics, és clarament fonamental per a la millora de l’educació en el seu conjunt. 

Us convidem a debatre sobre com i quan el lideratge impacta de manera significativa sobre l’aprenentatge de l’alumnat i quines mesures poden ajudar a aconseguir un lideratge més efectiu en els centres educatius.

El debat, que serà presentat per Marc Balaguer, Director d’Ivàlua, i moderat per Ismael Palacín, Director de la Fundació Jaume Bofill. Partirà de la revisió d’evidències que ha elaborat els investigadors Álvaro Choi (Professor al Departament d'Economia de la Universitat de Barcelona i investigador a l'Institut d'Economia de Barcelona (IEB) i María Gil (Professora al Departament d'Economia Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid).

Aquest nou informe sintetitza l’evidència generada per recerques i avaluacions de diferents països sobre l’efecte del lideratge en els resultats de l’alumnat.

A la segona part de l'acte, dedicada al debat i a l’aterratge de la temàtica al nostre context, comptarem amb la participació especial dels següents experts:

Ponents:

  • Xavier Chavarría, Inspector en cap a Barcelona Ciutat i president de l'European Forum on Educational Administration sota el títol “El lideratge de centre afecta el rendiment acadèmic dels alumnes?”
  • Josep Castillo i Adrián, Coordinador Postgrau en Direcció Estratègica de Centres Docents per a Ia Innovació i l’Èxit Educatiu de la Universitat de Vic.
  • Isabel Sánchez Ibáñez, Directora de l’Escola Rius i Taulet i presidenta d'Axia-Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya.

 Volem debatre amb els participants qüestions com ara:

  • Influeix en el rendiment dels alumnes el tipus de lideratge que es practica als diferents centres educatius? Quins tipus de lideratge tenen un impacte més significatiu?
  • Com promoure i donar suport a una major distribució del lideratge, més enllà dels directors i directores d’escola ajudant als consells escolars en el seu lideratge?
  • Quins requisits haurien de complir idealment els directors i directores de centres educatius? Cal establir criteris més estrictes per a la selecció? Com fer del lideratge escolar una professió atractiva, en termes de contractació, remuneració, incentius, organització professional i oportunitats professionals?

Aquest debat està organitzat per Ivàlua i la Fundació Jaume Bofill en el marc del projecte Què funciona en educació, una aposta per aportar evidència científica al debat sobre la política i la pràctica educativa, connectant el rigor analític amb els reptes educatius plantejats al nostre país. 

Twitter: #Eduevidències

Poseu en marxa el vídeo clicant-hi a sobre o prement la tecla "play". Feu els vostres comentaris publicant directament a Twitter .

 

 
Et mostrem més notícies

Actualitat

Dia i hora: dimarts 21 de novembre de 2017 a les 11 h  Lloc: Sala d'actes del Col·legi de Periodistes de Catalunya (Rambla Catalunya, 10....

21/11/2017

Espais participatius

Des de la fundació ens interessen molt les idees de la gent. Busquem veus autèntiques, originals amb contingut, directes i amb idees brillants.

Per aquest motiu hem creat aquest espai per tal que us animeu a proposar i a participar.

Trobeu a faltar algun tema educatiu? Tens una idea innovadora?