La confiança de les famílies en el sistema educatiu

11/04/2018
La confiança de les famílies en el sistema educatiu

edubarometre.cat, Per l’educació responc, és la primera enquesta que pregunta a famílies i docents sobre les seves necessitats, expectatives i visions sobre l’educació dels seus fills i filles, dels seus alumnes, del seu centre i sobre com ha de ser l’educació del país. En el moment actual de canvis en l’educació, cal obrir i ampliar el debat, incorporant la pluralitat i riquesa de visions dels principals actors educatius.

Les famílies fan una valoració bona de l’educació dels seus fills, en la que no s’assenyalen aspectes clarament insatisfactoris o deficients. En general, la secundària és menys ben valorada.

  • Famílies  i docents comparteixen una visió força holística de l’educació, en el que competències com “saber conviure i valors”, “creativitat i esperit crític” o “motivació per aprendre” tenen una elevada importància, juntament amb “hàbits” i “formació acadèmica”.
  • La “motivació per aprendre” és un dels objectius centrals que l’escola hauria d’assolir per totes les famílies i és dels que estan menys ben valorats.
  • Les famílies perceben menys que els docents el canvi educatiu dels darrers anys que estan vivint els centres. I també el projecten menys cap el futur.
  • Totes les famílies volen més innovació, igual que els docents. El desig de més innovació és majoritari a la comunitat educativa.
  • Les famílies els fills de les quals van malament en els estudis tenen una mirada més crítica sobre l’escola. Les necessitats dels seus fills no es veuen ben cobertes per les escoles i valoren especialment malament l’atenció personalitzada, l’orientació i l’acompanyament. Són poc optimistes respecte del futur i creuen majoritàriament que seguirà igual
  • La “creativitat i l’esperit crític” és un valor emergent, especialment valuós per les famílies amb nivell d’estudis superiors. La millora del nivell formatiu de les famílies fa preveure un  creixement de l’exigència en l’assoliment de les escoles en aquest objectiu. 
  • Les famílies acompanyen majoritàriament l’escolaritat dels seus fills amb pràctiques quotidianes que afavoreixen l’èxit escolar. 
Projecte