Notícies

Desaprendre a l’estiu: riscos i programes que funcionen

És sabut que les vacances d’estiu deturen el ritme d’aprenentatge d’infants i adolescents, i en molts casos el fan retrocedir; és el que es coneix amb el nom de summer loss. Més encara,...

09/07/2018
Creixen les aliances magnet!

15 centres educatius s'incorporen al programa Magnet el curs vinent desenvolupant un projecte en aliança amb una institució que els permeti recuperar la seva capacitat d'atracció...

06/07/2018
Teixint entorns d’aprenentatge

Teixir un projecte educatiu global, que generi contextos d’aprenentatge amb coresponsabilitat entre els diferents agents educatius i culturals, i que posi en valor el desenvolupament cultural i...

06/07/2018
Com fer del reforç escolar una política efectiva d’èxit educatiu?

Les activitats de reforç escolar han experimentat un creixement notable...

21/06/2018
Les Escoles d'Estiu incorporen la reflexió sobre l'Educació 360

Les Escoles d’Estiu celebrades enguany, arreu de Catalunya, constaten que estem davant una nova primavera pedagògica, en la que tot és més factible si es fa en xarxa i comptant amb la comunitat. En paraules de la presidenta de la Federació de Moviments de Renovació...

10/07/2018
Aprenent robòtica gràcies a l'Edcamp Sant Martí

La robòtica va ser la protagonista de la segona edició de l’Edcamp Sant Martí, una experiència educativa vibrant que va donar peu a converses on es compartiren desenes de recursos i reflexions. Com volem seguir aprenent sobre programació i robòtica educativa, aquí us fem un petit resum dels...

10/07/2018
Pot la política docent millorar els resultats educatius a Catalunya?

Es poden impulsar polítiques docents que millorin la satisfacció laboral i a la vegada millorin els resultats educatius del país? Diferents recerques locals i internacionals ho confirmen. 

Hi ha acord entre molts actors educatius en què l’actual sistema, l’actual política docent, és molt millorable i cal canviar-la. Ara bé, no hi ha un clar consens sobre quines són les vies concretes de...

09/07/2018
Comunitats que Eduquen acompanya els projectes comunitaris en la seva reformulació. En vols conèixer dos?

Tots els projectes comunitaris de la crida Comunitats que Eduquen aposten pel treball socioeducatiu entre escoles, entitats socials i culturals, serveis socials, biblioteca, etc. entenent l’educació com a quelcom a treballar més enllà dels centres educatius. L’objectiu és garantir que tots els infants i joves rebin una educació...

06/07/2018
La implicació familiar en l’educació dels fills: estratègies i programes que funcionen

És evident que la família és un actor educatiu de primer ordre i que allò que passa a la llar té una influència decisiva en els processos d’aprenentatge d’infants i adolescents. Per tant, hauríem d’esperar que aquelles intervencions que aconsegueixin implicar les famílies en l’escolarització dels fills i orientar-les en la direcció adequada acabaran tenint un impacte positiu en el seu progrés...

02/07/2018