Adell, Jordi

Jordi Adell, professor titular de l'Àrea de Didàctica i Organització Escolar al Departament d'Educació de la Universitat Jaume I de Castelló.

Projectes 2

A diferència de L'estat de l'educació a Catalunya amb qui s'alternarà anualment, aquest anuari té la vocació d’abordar un seguit de desafiaments d’especial rellevància i actualitat

El projecte es proposa reconèixer i donar suport als líders, agents de canvi i emprenedors educatius i les seves iniciatives, per estimular l’esperit de transformació de l'educació del país.