Alegre, Miquel Àngel

Miquel Àngel Alegre, sociòleg i analista de l'Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua). Ha publicat i fet recerca sobre polítiques i sistemes educatius, relacions entre educació i immigració, i vinculacions entre educació i entorn. Com a analista d’Ivàlua participa en avaluacions de polítiques educatives i laborals, i col·labora regularment en l’activitat formadora de l’institut.

Projectes 4

El projecte Què funciona en educació? es proposa revisar les evidències generades per la recerca rigurosa al voltant de les intervencions i polítiques que milloren els aprentatges a fi d'informar el disseny de les polítiques educatives.

L'estat de l'educació a Catalunya. Anuari 2013 aporta elements per comprendre l'evolució de l'educació al nostre país i les seves principals cruïlles i tendències.