Elsa Arranz

Estudiant de tercer curs del grau en Filosofia, Política i Economia entre les universitats UPF, UAM i UC3M. Està implicada en l’associacionisme de barri i universitari, actualment forma part de la Junta Directiva de la colla castellera de la seva universitat. Combinant els seus diferents interessos, ha gestionat les xarxes i la promoció de diverses associacions i organitzacions.

S’interessa també pel món de la cultura i de les comunicacions, així com pel Dret, i aprofita la interdisciplinarietat del seu grau per enfocar-se cap a aquests àmbits.

Projectes 1

Volem que l'escola que forma els ciutadans de demà sigui la institució més capdavantera de la societat. Creus que l’escola prepara per les competències que demana la societat? Vols saber quines competències seran les rellevants en el sXXI? Vols saber quins models d’aprenentatge són més efectius segons l’evidència científica?