Comas, Marta

Marta Comas Sàbat, educadora social i antropóloga. Dirigia el projecte «Famílies amb veu» i treballa com a directora de l’Àrea d'Innovació, Programes i Formació del Consorci d’Educació de Barcelona.

Projectes 6

Enquesta realitzada a 1.500 AMPA a Catalunya i 1.400 directors d’escola en el marc del projecte "Famílies amb Veu" per diposar d’un retrat fiable i fidel de l’activitat de les AMPA, les seves relacions, la magnitud de la participació i la seva contribució a la qualitat i l’equitat educativa.

El projecte “Famílies amb veu” respon a la voluntat de conèixer i enfortir la participació de les famílies a l’escola a partir de la hipòtesi que el sector famílies com a stakeholder de l’educació està infra-representat i la seva acció en el sistema sovint resta a la perifèria.