Esteban, Alberto

Professor de matemàtiques i cap d'estudis de secundària a l'Institut Escola Daniel Mangrané (Jesús, Tortosa).