Ismael Peña-López

“Heutagogia i apofènia”

Doctor en Societat de la Informació i del Coneixement per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Bellaterra (UAB), Màster en Ecoauditories i Planificació Empresarial del Medi Ambient (IIE) i postgrau en Gestió del Coneixement (UOC). Professor dels Estudis de Dret i Ciències Polítiques a Universitat Oberta de Catalunya i director del projecte d’Innovació Oberta de la Fundació Jaume Bofill.

Treballa sobre l’Impacte de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació en el Desenvolupament. En concret, els interessos es centren en la mesura de l’evolució de les economies digitals i l’adopció personal d’allò digital (e-readiness, divisòria digital), així com l’impacte de les TIC en el Desenvolupament i les seves principals institucions, especialment en l’àmbit de les TIC i l’educació i les TIC i la democràcia.

 

Projectes 5

Els seminaris Camp Base permetran aprofundir en les tendències de canvi i analitzar els reptes que proposen, així com conèixer els seus protagonistes a Catalunya.

Edulab es focalitzarà a desenvolupar accions d’una tendència concreta, tot utilitzant metodologies disruptives i altres suports creatius per tal de poder aprofundir-hi.

Actes 11

Aprenentatge real sense fórmules màgiques
16/05/2017
18:00h - 20:00h
Dispositius, realitat virtual i augmentada, internet de les coses i molt més!
14/02/2017
18:00h - 20:00h

Auditori del MACBA - Meier

L’espai escolar com a factor clau en l’aprenentatge i la convivència
08/11/2016
18:00h - 20:00h