Laura Campo

"Envaïda per l’aprenentatge servei"

Doctora en Educació (títol de la tesi: Aprenentatge servei i educació superior. Una rúbrica per a l’avaluació de projectes, dirigida per Miquel Martínez Martín); llicenciada en Psicopedagoga i diplomada en Magisteri per la Universitat de Barcelona. Té formació específica en docència universitària i gestió de conflictes educatius. Ha realitzat estades formatives a Argentina, Mèxic i EUA i ha treballat en formació d’adults i d’infants tant en educació formal com no formal.

És coautora o coordinadora de diverses publicacions com: Com difondre una innovació pedagògica? El cas de l'aprenentatge servei a Catalunya, (2012), Temps d'Educació, 41,  129-140; Com impulsar l'APS a l'àmbit local? (2012) i Educación física y aprendizaje servicio: Una relación más que saludable, (2014), Tándem: didáctica de la educación física, 44.

Actualment, i des de 2008, coordina el Centre Promotor d’Aprenentatge Servei i també diversos projectes i recerques vinculats a l’educació comunitaria i l'educació en valors. És professora del CFGS d'Educació Infantil a l'Escola Solc Nou de Barcelona. 

Projectes 6

Arrenca l’Aliança Educació 360, una iniciativa oberta per connectar i integrar totes les oportunitats educatives a Catalunya.

Hack the School busca 30 centres educatius que desitgin repensar els seus espais i elements escolars, amb l’objectiu d’elaborar propostes i solucions dirigides a millorar i a optimitzar l’aprenentatge dels seus alumnes i la vinculació entre els diferents membres de la seva comunitat educativa.

Actes 2

Debat sobre convivència a l'aula a Manresa
15/02/2012
18:00h - 20:00h

Sala Actes Fundació Universitària del Bages