Martínez, Miquel

Miquel Martínez Martín, catedràtic de teoria de l'educació de la Universitat de Barcelona i membre del grup de recerca consolidat sobre educació en valors i desenvolupament moral (GREM). Ha estat degà de la Facultat de Pedagogia i vicerector de la Universitat de Barcelona. Director de l'Institut de Ciències de l'Educació. Participa com a consultor i avaluador en diferents projectes, agències, institucions, administracions de caràcter educatiu i universitats. Forma part de l'equip fundador de l'Escola Projecte de Barcelona. Autor i coautor de diferents llibres i articles, entre els quals hi ha El contrato moral del profesorado (1998); Un lugar llamado escuela en la sociedad de la información y la diversidad (2001); La formación en valores en sociedades democráticas (2006) i Formar ciudadanos europeos (2007).

Projectes 6

L'Anuari dels reptes educatius aborda alguns dels principals reptes del sistema educatiu català a partir d'un treball qualitatiu d'anàlisi i discusió en seminari. Aquest anuari posa l’èmfasi en el diagnòstic compartit i sobretot en les propostes per a l’acció a curt, mig i llarg termini en matèria de gestió i política educativa.

El Centre Promotor té l'objectiu de promoure l’Aprenentatge Servei a través de l'impuls de la recerca, la difusió, l’arrelament i la construcció d'una xarxa d'agents que cooperen.

Actes 12

L’equitat i la diversitat a la universitat
25/05/2016
09:00h - 13:00h
Pràctiques, percepcions i polítiques educatives. Presentació del nou informe de la Comissió Europea
10/12/2015
18:00h - 20:00h
Practices, perceptions and educational policies. Presentation of the new European Commission report
10/12/2015
18:00h - 20:00h
Quin és el rol de l’Educació Superior en l’execució dels objectius de l’Educació 2030.
08/10/2015 - 09:00