Ramis, Anna

Mare, mestra i pedagoga

Relatora del Seminari “Responsabilitat educativa, acció ciutadana: les xarxes familiars a l’escola”. 

Projectes 2

El Centre Promotor té l'objectiu de promoure l’Aprenentatge Servei a través de l'impuls de la recerca, la difusió, l’arrelament i la construcció d'una xarxa d'agents que cooperen.

Programa formatiu de la Secretaria de Família del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya dirigit a orientar, reforçar i donar eines a les famílies per exercir el seu paper educatiu de forma positiva.