Ramon Puertas

"Si la pregunta és aquesta, la resposta és aquesta"

Diplomat per EADA en comptabilitat analítica i control de gestió. Té una llarga trajectòria en entorns multiempresa, i li agrada la seva feina. Feia tasques de comptabilitat des de 2008 tot col·laborant amb el Josep Maria Bayer. Actualment és membre de la Asociación Profesional de Expertos Contables y Tributarios (AECE) i de l’Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCID).