Roser Argemí

"Teixint complicitats per la millora educativa"

Llicenciada en pedagogia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), DEA en Sciences de l’Éducation per la Université de Rouen i màster en Exclusió Social i Diversitat Cultural pel Cidob.

Des del 1999 treballa a la Fundació Jaume Bofill en projectes relacionats amb educació, comunitat i treball en xarxa; diversitat cultural; educació en valors; desigualtats socials i educació… entre d’altres: Calidoscopi; TRAMA; Joves, creació i comunitat; Temps de barri, Temps educatiu compartit; Aprenentatge Servei; Conciutadania Intercultural… Durant deu anys ha coordinat els Debats d’Educació que la Fundació Jaume Bofill impulsa junt amb la UOC, i actualment coordina el programa Magnet. Aliances per a l’èxit educatiu.

També és membre del consell escolar de l’escola Fructuós Gelabert de Barcelona.

Creu fermament en el treball col·laboratiu per avançar en la millora de l’educació a Catalunya.

 

 

Projectes 7

Com podem redissenyar la primera trobada amb les famílies per millorar el seu compromís amb l’educació dels alumnes al centre?

El programa Magnet està inspirat en les Magnet Schools dels EE.UU. Es tracta d'un model pensat per aconseguir major heterogeneïtat en els centres escolars a través d’una oferta educativa atractiva i innovadora que funcioni com a magnetisme per a les famílies.