Tarabini-Castellani, Aina

Aina Tarabini, professora del Departament de Sociologia de la UAB i membre dels grups de recerca SAPS (Seminari d’Anàlisi de Polítiques Socials) i GIPE (Grup Interdisciplinari de Polítiques Educatives). 

Projectes 4

El programa Magnet està inspirat en les Magnet Schools dels EE.UU. Es tracta d'un model pensat per aconseguir major heterogeneïtat en els centres escolars a través d’una oferta educativa atractiva i innovadora que funcioni com a magnetisme per a les famílies.

Programa que té com a objectiu assessorar i acompanyar municipis per la millora de les polítiques educatives locals per tal d'assolir una escolarització equilibrada que faci possible parlar d'igualtat d'oportunitats i millora dels resultats educatius.