Xavier Pujol

“Siguem tots el canvi que volem veure al món”

Diplomat en Magisteri d’Educació Física per la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i l’Esport Blanquerna de la Universitat Ramon Llull (URL), Màster oficial en Recerca en Didàctica, Formació Docent i Avaluació Educativa per la Universitat de Barcelona (UB) i Màster en Ensenyament i Aprenentatge en Entorns Digitals per la Universitat de Barcelona (UB). Ha format part del projecte de recerca Desing2Learn de l’eLearn Center de la UOC i ha treballat a l’Escola Pia Santa Anna de Mataró com a mestre de primària.

En l’actualitat és confundador de la plataforma MakeIt! Education  promovent el canvi i la innovació educativa a través de propostes formatives basades en el “learning by doing o l’aprendre fent”, el “peer to peer o aprenentatge entre iguals”, “el co-design o co-disseny” i en el “learning experience o experiència centrada en l’aprenentatge directe”.

Es defineix com una persona compromesa i apassionada pel canvi i innovació educativa tenint molt present que és responsabilitat de tots vetllar per el desenvolupament i creixement dels infants, joves i adults amb la finalitat que els permeti viure una vida plena, feliç i amb sentit.