Crida: Comunitats que eduquen. Educació 360: Més i millors oportunitats per a tothom

 

I si repensem els projectes educatius comunitaris perquè ofereixin més i millors oportunitats educatives per  a tothom?

Amb aquesta crida volem detectar iniciatives comunitàries que apostin pel treball i lideratge col·laboratiu entre diversos actors (escoles, famílies, ONG, museus, biblioteques, xarxes, centres de salut, entitats de lleure, universitats...) i que vulguin incrementar el seu potencial educatiu per a orientar els seus projectes al marc de l’Educació360 centrada en:

  • Garantir que tot infant i jove, amb independència del seu origen social i familiar, i tingui accés a experiències educativament riques dins i fora de l’escola.
  • Que els aprenentatges formals i no formals, el temps lectiu i el no lectiu, estiguin connectats i esdevinguin col·laboratius en el marc de la comunitat.
  • Que les experiències educatives dels infants i joves els ajudin a construir  trajectòries personalitzades i d’èxit
  • La crida pretén seleccionar 30 projectes comunitaris i oferir als seus impulsors el suport i les eines necessàries perquè els seus projectes impactin més intensament en la millora de les oportunitats educatives en tots els temps i espais de la vida dels infants i joves.

Director de l'aliança Educació360
Directora de programes
Directora de recerca
Cap de projectes
Aliances

Actes 1

I si repensem els projectes comunitaris per tal que ofereixin més i millors oportunitats educatives per a tothom?
29/01/2018
16:00h - 18:30h