Debats d'Educació

 

Debats d'Educació és un fòrum organitzat per la Fundació Jaume Bofill i la Universitat Oberta de Catalunya, amb la col∙laboració del MACBA, que té per objectiu promoure el debat sobre temes d'actualitat i de fons que considerem claus en relació als reptes i problemes que ha d'afrontar l'educació en el context social, polític i econòmic que vivim. 

El fòrum no vol ser exclusiu d'especialistes o professionals del sector de l'ensenyament. Tenint en compte que l'educació constitueix un element bàsic per al present i el futur de la nostra societat, el fòrum s'adreça a la ciutadania en general i, més concretament, als agents socioeconòmics, polítics i culturals del nostre país. 

Amb el propòsit d'enriquir aquest debat social es conviden persones de Catalunya i també d'arreu del món, perquè aportin la seva visió i experiència sobre els reptes que avui la nostra societat té a l'entorn de l'educació. 

Els àmbits temàtics dels debats són els que giren entorn de l'educació i les TIC, l'educació i els valors, les polítiques educatives, les experiències educatives i la sociologia de l'educació.

#debatseducacio #les3coses #debatsenaccio

Donen suport
Aliances

Actes 35

Steven Hodas. El cas iZone de Nova York
05/04/2017
18:30h - 20:00h

Auditori del MACBA

Com crear entorns d'aprenentatge motivadors?
22/03/2017
18:00h - 19:00h

En línia

Com superar les resistències i garantir la qualitat
16/02/2017
18:00h - 19:00h

Acte exclusivament en línia

Els recents intents de reformar les escoles finlandeses
31/01/2017
18:30h - 20:00h