Immigració i igualtat d'oportunitats a l'ensenyament obligatori

Aportacions al debat sobre una futura Llei d'Educació a Catalunya
32

Aquest document és la perllongació del seminari que va donar lloc a la publicació "Educació i immigració: Els reptes educatius de la diversitat cultural i l'exclusió social" publicat a la col·lecció Polítiques núm. 27) i vol iniciar un debat sobre quins punts ha de recollir la futura llei catalana de l'educació per abordar els problemes específics dels joves immigrats.

Pàgines
62
Data
2003