Innovació

Projectes 27

La crida Comunitats que Eduquen vol detectar iniciatives comunitàries que apostin pel treball i lideratge col·laboratiu entre diversos actors (es

Biblio(r)Evolució: Rempensem els usos de la biblioteca escolar busca 30 centres educatius que vulguin definir i cocrear usos innovadors que integrin la biblioteca escolar