educació superior

Projectes 2

Trobada internacional per definir el full de ruta de l’educació superior en base als objectius de l’agenda d’Educació 2030. La comunitat internacional reunida a Barcelona definirà les recomanacions per a totes les universitats del món, en matèria de responsabilitat social universitària.

L'Aula de la Fundació Jaume Bofill és un espai de debat sobre l'actualitat educativa. L'Aula és, alhora, l'espai de presentació i debat dels principals resultats dels projectes de la Fundació Jaume Bofill.

Actes 2

¿Cuál es el rol de la Educación Superior en la ejecución de los objetivos de la Educación 2030?
08/10/2015 - 09:00
Quin és el rol de l’Educació Superior en l’execució dels objectius de l’Educació 2030.
08/10/2015 - 09:00