equitat

Projectes 6

I si repensem els projectes educatius comunitaris perquè ofereixin més i millors oportunitats educatives per  a tothom?

Volem elaborar una diagnosi sobre les polítiques de petita infància a Catalunya, que permeti entendre quins són els debats i com s'estan plantejant, a quina necessitat present i futura responen els serveis, quins són els actors principals i quines les evidències científiques disponibles.