Actes

Nom de l'acte

Maig 2017

23/05/2017 - 18:00h
16/05/2017
18:00h - 20:00h

Auditori Meier del MACBA

Aprenentatge real sense fórmules màgiques

El diàleg entre el que passa dins i el que passa fora dels centres educatius és cada vegada més ric i complex.