Famílies

Projectes 24

Com seran les famílies amb fills, d’aquí a 5-10 anys? Quines pautes de vida tenen els pares i mares avui que ens poden explicar com seran en un futur?

Com podem redissenyar la primera trobada amb les famílies per millorar el seu compromís amb l’educació dels alumnes al centre?

Actes 25

Estratègies per fer reunions de nivell que ajudin a implicar les famílies i compartir el projecte de centre
21/09/2016
18:00h - 19:00h