Centres educatius

Projectes 28

Volem realitzar un diagnòstic complet de l’escolarització a Granollers en els nivells educatius de primària i secundària; elaborar un conjunt de propostes d’intervenció educativa a diferents nivells, de manera participada amb els diferents actors municipals, així com elaborar un nou mapa escolar del municipi.

Com podem redissenyar la primera trobada amb les famílies per millorar el seu compromís amb l’educació dels alumnes al centre?