Política educativa

Projectes 41

Quin és la situació actual de la Formació de persones adultes a Catalunya? Quines necessitats i reptes hi ha? Quines actuacions de millora calen?

Volem realitzar un diagnòstic complet de l’escolarització a Granollers en els nivells educatius de primària i secundària; elaborar un conjunt de propostes d’intervenció educativa a diferents nivells, de manera participada amb els diferents actors municipals, així com elaborar un nou mapa escolar del municipi.

Actes 30

Quines estratègies calen per atendre la diversitat d’una manera veritablement inclusiva?
18/04/2018
18:00h - 20:00h

Palau Robert / sala Cotxeres

L’equitat i la diversitat a la universitat
25/05/2016
09:00h - 13:00h