Mestres

Projectes 8

Enquesta-baròmetre amb el fi de fer d’altaveu de la opinió i sentir de les famílies entorn a diferents temes en l’educació dels seus fills.

Quina aportació pot fer la reflexió i la pràctica pedagògica a la solució dels problemes que les dades PISA posen sobre la taula? Quines accions poden implementar-se a l’aula i al centre educatiu per a millorar la qualitat dels aprenentatges?