Famílies

Projectes 23

Com podem redissenyar la primera trobada amb les famílies per millorar el seu compromís amb l’educació dels alumnes al centre?

Enquesta-baròmetre amb el fi de fer d’altaveu de la opinió i sentir de les famílies entorn a diferents temes en l’educació dels seus fills.

Actes 24

Estratègies per fer reunions de nivell que ajudin a implicar les famílies i compartir el projecte de centre
21/09/2016
18:00h - 19:00h
Lecxit: Lectura i èxit educatiu
12/12/2015
09:00h - 14:00h