Famílies

Projectes 22

L'alta mobilitat social entre pares i fills del període 1955-2005 així com el paper clau de l'educació per afavorir el moviment de classes contrasta amb les dades 2003-2009, a on s'evidencia el fre a la mobilitat social, l'empobriment i la vulnerabilització.

Enquesta-baròmetre amb el fi de fer d’altaveu de la opinió i sentir de les famílies entorn a diferents temes en l’educació dels seus fills.

Actes 22

Estratègies per fer reunions de nivell que ajudin a implicar les famílies i compartir el projecte de centre
21/09/2016
18:00h - 19:00h
Lecxit: Lectura i èxit educatiu
12/12/2015
09:00h - 14:00h
Paul Howard-Jones: l’aprenentatge a partir de la comprensió dels processos cognitius i la neurociència
10/11/2015
18:30h - 20:00h

Auditori del MACBA