Lideratge

Projectes 15

Edcamp és un moviment viral d’aprenentatge docent que en basa en la celebració de trobades autogestionades, gratuïtes i obertes a tothom amb la finalitat de compartir aprenentatges i inquietuds sobre temes educatius. Les trobades permeten desenvolupar-se personal i professionalment per transformar l’educació

Els seminaris Camp Base permetran aprofundir en les tendències de canvi i analitzar els reptes que proposen, així com conèixer els seus protagonistes a Catalunya.

Actes 13

Un model viral d'aprenentatge docent
18/10/2016
18:00h - 20:00h
Paul Howard-Jones: l’aprenentatge a partir de la comprensió dels processos cognitius i la neurociència
10/11/2015
18:30h - 20:00h

Auditori del MACBA