Vídeos

Canals Youtube de la Fundació

8

Volem que tothom tingui més i millors oportunitats educatives en tots els temps i espais de la seva vida i connectar l’educació i els aprenentatges entre el temps lectiu i el no lectiu. Volem que cada infant i jove construeixi el seu propi itinerari vital amb equitat i sense exclusions.

11

L’EDhack Raval és un nou laboratori d’innovació educativa focalitzat en generar solucions i projectes a reptes educatius locals a través de la metodologia de la hackató.

 

 

 

1

Materials videogràfics dels anys 80 fins al 2002 aproximadament, creats per a ser treballats en l'ensenyament reglat i en altres àmbits educatius. L'objectiu d'aquests vídeos era facilitar i augmentar l'eficàcia pedagògica. Han estat recuperats per la seva vàlua històrica.