La personalització de l’aprenentatge escolar - #ReptesEducació

06/11/2017

Inicia a les

Cèsar Coll , autor del capítol "La personalització de l'aprenentatge"  de "Reptes de l'educació a Catalunya. Anuari 2015" planteja la necessitat de transformació de l’educació sobre el fet que l’escola ha de fer un canvi radical, s’ha de “ressignificar” i adoptar una manera de treballar i d‘ensenyar que acabi amb la dissociació entre els supòsits actuals de com aprenen els alumnes, que estan en la base del nostre sistema educatiu, i el que realment passa en la nova societat. Si això no es canvia, estem davant d’una dificultat important a l’hora de donar sentit al que els alumnes aprenen dintre de l’escola. 

Però com fer-ho? Coll planteja quines transformacions caldria tenir en compte:

  • Vincular el dins i el fora de l’escola, ja que no tot s’aprèn a l’escola. I per tant, implicar altres actors socioeducatius que tenen influència en la formació de les noves generacions.
  • Tenir en compte les motivacions i capacitats de l’alumnat i deixar espai per a la personalització. 
  • Simplificar el currículum. Cal reflexionar sobre què és bàsic a l’educació i amb aquesta premissa redefinir i plasmar-ho en un nou currículum, ja que els que tenim estan sobredimensionats i són inabastables.
  • Prendre consciència, a través d’un pla diferent de formació del professorat, que el focus de l’educació actual no són els aprenentatges escolars, sinó els aprenentatges entesos en un sentit més ampli. 

 

Projecte