Competències per al segle XXI: com les avaluem?

23/12/2016

Síntesi de la sessió 'Competències per al segle XXI: com les avaluem?' en el marc de la 'Jornada 'QUÈ FUNCIONA EN EDUCACIÓ? Habilitats socials, emocions i actituds d'aprenentatge: com treballar-les i com avaluar-les' organitzada el 17 de novembre de 2016 conjuntament entre Ivàlua i la Fundació Jaume Bofill. #EduEvidències

En el vídeo intervenen: 

-Miquel Àngel Alegre, analista d’Ivàlua.

-Emma Garcia, investigadora de l’Economic Policy Institute.

-Antoni Giner, psicopedagog de l’EAP Sarrià i ICE-GROP de la UB.

-Miquel Amor, director del CETEI - FJE.

-Xavier Chavarría, Inspecció d'Educació de Barcelona.

Durant la sessió es debat:

- Competències socials, emocionals i metacognitives: com avaluar-les?

- Què podem aprendre de les experiències d’avaluació que s’han dut a terme a Catalunya?

- Quines estratègies i instruments funcionen per avaluar-les?

- Quines mesures caldria impulsar a nivell de centres o des de les polítiques educatives per poder avaluar-les?

A Twitter: @FundacioBofill @Ivalua_Cat #EduEvidències.

 

Projecte
 
Aliances
Informació relacionada
Podem millorar els aprenentatges de l’alumnat amb més dificultats durant les vacances d’estiu? Quins elements d’un programa d’estiu ho afavoreixen?
25/05/2016
18:30h - 20:00h
Serveixen per millorar els aprenentatges de l’alumnat?
25/11/2015
09:00h - 14:00h