Competències per al segle XXI: experiències i lliçons

23/12/2016

Síntesi de la sessió 'Competències per al segle XXI: experiències i lliçons?' en el marc de la 'Jornada 'QUÈ FUNCIONA EN EDUCACIÓ? Habilitats socials, emocions i actituds d'aprenentatge: com treballar-les i com avaluar-les'  organitzada el 17 de novembre de 2016 conjuntament entre Ivàlua i la Fundació Jaume Bofill. #EduEvidències

En el vídeo intervenen: 

- Maurice Elias, director del SECD LAB, Rutgers University

- Belén Jaime / Susana Gallardo, Directora i cap d’estudis de l’Escola Riera de Sant Pere de Ribes

- Begonya Folch, professora Institut Quatre Cantons

- Àngel Domingo, Subdirecció general d'Innovació, Formació i Orientació, Departament d'Ensenyament

Modera: Marc Lafuente, consultor de l’OECD

En aquesta sessió ens preguntem:

- Què hem après de com s’ensenyen i s’aprenen les competències socials, emocionals i actituds d’aprenentatge arreu de Catalunya?

- Quines dificultats es troben els diferents agents de la comunitat educativa a l’hora d’impulsar programes que treballen aquestes competències a Catalunya?

- Quines propostes i mesures caldria impulsar a Catalunya per poder estendre i millorar aquests programes?

A Twitter: @FundacioBofill @Ivalua_Cat #EduEvidències.

 

Projecte
 
Aliances
Informació relacionada
Podem millorar els aprenentatges de l’alumnat amb més dificultats durant les vacances d’estiu? Quins elements d’un programa d’estiu ho afavoreixen?
25/05/2016
18:30h - 20:00h
Serveixen per millorar els aprenentatges de l’alumnat?
25/11/2015
09:00h - 14:00h