Taller dels artistes - Escola de música i centre de les arts de l'Hospitalet

Els participants als Tallers d'èxit a les II Jornades Educació Avui presenten les seves experiències d'èxit educatiu

Projecte