Actes

Nom de l'acte

Maig 2016

Octubre 2015

28/10/2015
18:30h - 20:00h
06/10/2015 - 18:30h
Melissa Benn: Reflexions a partir del cas britànic

Melissa Benn, compartirà la seva experiència com activis