Actes

Nom de l'acte

Pròxims actes

Més i millors oportunitats d'aprenentatge: el rol dels centres educatius 360
29/06/2019
10:30h - 13:30h

Integrar espais i temps lectius i no lectius millorant o ampliant els temps educatius; connectar el “dins i fora escola” promovent itineraris d’aprenentatge personalitzat; i connectar l’activitat de l’escola amb l’entorn, són tres estratègies clau

Bob Lenz
Sessió de formació amb Bob Lenz en Aprenentatge Basat en Projectes i Objectius de Desenvolupament Sostenible
11/07/2019
15:00h - 21:00h

Seguint la la crida de la UNESCO a promoure grans aliances per transformar l’educació de manera que sensibilitzi i capaciti les persones per a dur a terme vides plenes i poder respondre als reptes locals-globals, el Centre UNESCO de Catalunya treb

Juliol 2019

11/07/2019
15:00h - 21:00h
Sessió de formació amb Bob Lenz en Aprenentatge Basat en Projectes i Objectius de Desenvolupament Sostenible

Seguint la la crida de la UNESCO a promoure grans aliances per transformar l’educació de manera que sensibilitzi i capaciti les persones per a dur

Juny 2019

Integrar espais i temps lectius i no lectius millorant o ampliant els temps educatius; connectar el “dins i fora escola” promovent itineraris d’apr