Actes

Nom de l'acte

Upcoming events

Els nous edcamps t'estan esperant: participa-hi!
Patis escolars / Famílies i educació / Espais educatius
15/11/2018 - 18:00h

Lleida / Eivissa / Valls / Barcelona

Patis Escolars15/11/18.

Més enllà de l’acollida
Com garantir l'èxit educatiu de l'alumnat d'origen immigrant?
22/11/2018 - 18:00h

En els darrers anys, Catalunya ha fet grans esforços en l’acolliment i la integració de l’alumnat nouvingut, així com en l’atenció a la diversitat cultural a les escoles i els instituts.

Com garantir la gratuïtat d’una escola de qualitat?
04/12/2018
18:00h - 20:00h

La gratuïtat dels ensenyaments obligatoris és un principi que ha estat tradicionalment en entredit en el sistema educatiu català. Aquest fet es posa de manifest no només en l’accés a l’escolarització (i.e.

December 2018

04/12/2018
18:00h - 20:00h

La gratuïtat dels ensenyaments obligatoris és un principi que ha estat tradicionalment en entredit en el sistema educatiu català.

November 2018

Com garantir l'èxit educatiu de l'alumnat d'origen immigrant?

En els darrers anys, Catalunya ha fet grans esforços en l’acolliment i la integració de l’alumnat nouvingut, així com en l’atenció a la diversitat

15/11/2018 - 18:00h

Lleida / Eivissa / Valls / Barcelona