Actes

Nom de l'acte

Setembre 2019

Vine a conèixer la Guia de Comunitats que Eduquen i repensa el teu projecte comunitari

Treballeu en projectes comunitaris i voleu explorar com connectar la vostra feina amb d’altres agents educatius per generar més i millors oportunit

Juny 2019

Integrar espais i temps lectius i no lectius millorant o ampliant els temps educatius; connectar el “dins i fora escola” promovent itineraris d’apr

Maig 2019

14/05/2019
18:00h - 20:30h

Escola Octavio Paz. (Mallorca, 657, Bcn)

La recerca ens diu que els aprenentatges més sòlids i significatius, són aquells que aconsegueixen connectar els coneixements, les actituds i habil