Actes

Nom de l'acte

Junio 2019

Integrar espais i temps lectius i no lectius millorant o ampliant els temps educatius; connectar el “dins i fora escola” promovent itineraris d’apr

Mayo 2019

14/05/2019
18:00h - 20:30h

Escola Octavio Paz. (Mallorca, 657, Bcn)

La recerca ens diu que els aprenentatges més sòlids i significatius, són aquells que aconsegueixen connectar els coneixements, les actituds i habil

10/05/2019
18:00h - 20:30h

Els Centres Educatius 360, connecten els espais i els temps educatius de la vida dels infants i joves, per aconseguir que visquin el màxim