Actes

Nom de l'acte

Octubre 2015

28/10/2015
18:30h - 20:00h
06/10/2015 - 18:30h
Melissa Benn: Reflexions a partir del cas britànic

Melissa Benn, compartirà la seva experiència com activis

Maig 2015

07/05/2015
18:30h - 20:00h

Presentació a Barcelona del nou informe de la UNESCO "Educació per tothom 2000-2015" a càrrec d'Aaron Benavot, director de l'EFA GMR