Actes

Nom de l'acte

Pròxims actes

20/09/2020
18:00h - 20:00h

Hores d’ara ningú dubta que al costat de les competències clàssiques relacionades amb el currículum, hi ha altres habilitats que també són molt importants per al desenvolupament escolar i vital d’infants i joves.

L’educació en digital. Què funciona i en quines condicions?
22/09/2020
18:00h - 19:30h

On line

Ja abans de la pandèmia de la Covid-19, a Catalunya s’estaven fent molts esforços per incorporar les tecnologies digitals en les dinàmiques d’ensenyament-aprenentatge.

Setembre 2020

22/09/2020
18:30h - 20:30h
Fonamentem la recuperació educativa

Durant aquests darrers mesos, ens hem habituat a estar pendents del que la comunitat científica va aprenent sobre la Covid-19.

22/09/2020
18:00h - 19:30h

On line

Ja abans de la pandèmia de la Covid-19, a Catalunya s’estaven fent molts esforços per incorporar les tecnologies digitals en les dinàmiques d’ensen

20/09/2020
18:00h - 20:00h

Hores d’ara ningú dubta que al costat de les competències clàssiques relacionades amb el currículum, hi ha altres habilitats que també són molt imp