Actes

Juliol 2019

11/07/2019
15:00h - 21:00h
Sessió de formació amb Bob Lenz en Aprenentatge Basat en Projectes i Objectius de Desenvolupament Sostenible

Seguint la crida de la UNESCO a promoure grans aliances per transformar l’educació de manera que sensibilitzi i capaciti les persones per a dur a t

Juny 2019

Integrar espais i temps lectius i no lectius millorant o ampliant els temps educatius; connectar el “dins i fora escola” promovent itineraris d’apr